Credits

Tilrettelæggelse: Mathilde Kjær Hansen Foto: Søren Hiorth, Dror Kasinski, Freja Sofie Kirk Redaktion: Sebastian Ottensten, Ida Marie Daugård, Anette Toftgaard, Lærke Sommerlund, Jakob Hybholt Redaktør & klip: Peter Hammer B-klip: Jakob Nimb Colorgrading: Christian Bille Lydmix: Lars Rasmussen Produktion: Lene Ellekær, Lene Bonne Lohman Udsendelsesansvarlig: Erik Struve Hansen DR3-redaktør: Mads Kromann Andersen